Home Seminarul Biblic Baptist Timişoara

„Și ce-ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții”

(2 Timotei 2:2)

PROGRAM CURSURI MASTER OF DIVINITY  
(2020-2021)

Program cursuri MABS 2015-2016 SLUJEŞTE CORECT CUNOAŞTE CORECT

Imagini din timpul cursurilor

Imagini

TRĂSĂTURI DISTINCTIVE

Seminarul Biblic Baptist Timișoara este dedicat credinței în autoritatea și ineranța Scripturii. Această convingere reprezintă temelia a tot ce suntem și facem. O concepție înaltă despre Scriptură conduce la anumite implicații.

PREDICARE EXPOZITIVĂ. Dragostea noastră pentru Dumnezeului Cuvântului și pentru Cuvântul lui Dumnezeu alimentează dedicarea față de predicare expozitivă (expozițională). Este convingerea noastră că acest tip de predicare este modul cel mai fidel de predicare care respectă scopul Scripturii și înalta chemare de predicator al Cuvântului. Cursurile oferite sunt menite să echipeze predicatorul Cuvântului cu un set de îndemânări teoretice și practice necesare predicării cu acuratețe și autoritate a Cuvântului lui Dumnezeu.

SLUJIRE PASTORALĂ. Deși predicarea Cuvântului reprezintă cea mai importantă responsabilitate a slujitorului chemat la lucrare, această lucrare cuprinde multe alte aspecte în afara amvonului. Păstorirea eficientă a turmei implică calificări necesare în domeniul consilierii biblice, al conducerii și chiar al administrației bisericești. Echiparea noastră atinge aceste domenii strategice prin care studentul este motivat la descoperirea și folosirea darurilor spirituale în beneficiul Trupului lui Cristos, cu o atitudine de smerenie și dorință de slujire.

SFINȚENIE PERSONALĂ. Suntem dedicați nu doar instruirii academice, ci și dezvoltării personale și spirituale. Convinși că fără sfințenie nimeni nu îl va vedea pe Domnul (cf. Evr.12:14), dorim să promovăm sfințenia personală în viața studenților noștri. Prin interacțiunea cu modele viabile și relații de mentorare, dorim să creem un cadru propice unui echilibru „între minte și inimă”, între credința în autoritatea Scripturii și respectarea acelei autorități în toate domeniile vieții.

HERMENEUTICĂ DISPENSAȚIONALISTĂ. Este convingerea noastră ca interpretarea literală, istorico-gramaticală care ține cont de contextul Scripturii și de intenția autorială, reprezintă cea mai sigură formă de interpretare biblică. Aplicată în special pasajelor profetice, această interpretare consuce la adoptarea unui sistem teologic numit “dispensaționalism”, care face distincție între anumite aspecte ale adevărului revelat (ex. Israel vs.biserică). Deși dezavuat de mulți, apreciat de alții, acest tip de interpretare (fără a fi dus la extrem sau făcut un test al părtășiei creștine) reprezintă o notă distinctă a școlii nostre.

MISIUNE GLOBALĂ. Dorința noastră este aceea de a-L înălța pe Hristos și mesajul universal și mereu relevant al Evangheliei Sale, care reprezintă și azi singura speranță a umanității (cf.Rom.1:16). Aceasta implică o perspectivă globală asupra slujirii creștine. Prezența credincioșilor români în diaspora (UE, SUA, etc.) și a misionarilor români în multe locuri din lume, motivează accentul misiologic al instruirii noastre.  Parteneriatul nostru cu TMAI este o ocazie oferită studenților noștri de a lărgi orizontul prin oportunități de slujire globală.

Română English