Home Seminarul Biblic Baptist Timişoara

„Și ce-ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții”

(2 Timotei 2:2)

NOU! CURSURI OFERITE DE SBBT ÎNCEPÂND DIN TOAMNA 2022

Program cursuri MABS 2015-2016 SLUJEŞTE BIBLIC GÂNDEȘTE BIBLIC

Imagini din timpul cursurilor

Imagini

Nou! Cursuri oferite de SBBT începând din toamna 2022

RomânăEnglish

CERTIFICAT DE STUDII BIBLICE (CSB) are ca scop să ofere cursantului o înțelegere elementară a revelației divine conținută în Scripturi (privire de ansamblu asupra Vechiului și Noului Testament), precum și o survolare a doctrinelor biblice. De asemenea, cursantul va dobândi deprinderi in ce privește studiul biblic și hermeneutică biblică. Cursul va fi oferit din Octombrie 2022 (înscrieri pe site-ul școlii). Cursul este adresat unui public mai larg (bărbați și femei) care doresc să slujească la nivelul bisericilor locale din care fac parte.

DIPLOMA ÎN PREDICARE EXPOZITIVĂ (DPE) este un curs menit să echipeze bărbații care aspiră sau sunt deja implicați în slujirea prin vestirea cuvântului in bisericile locale. Scopul este echiparea corespunzătoare pentru a fi în stare sa analizeze și sa interpreteze corect Scriptura in limba română, pentru pregătirea și susținerea unor predici de tip expozițional. De asemenea, cursul va lărgi înțelegerea cu privire la teologia  creștină in contextul istoric al dezvoltării acesteia. Cursul va fi oferit din 2023 studenților interesați.

DIPLOMA DE STUDII PASTORALE (DSP)
Este oferită celor care sunt implicați in roluri de conducere in biserici locale și reprezintă o oportunitate de echipare mai avansată într-o serie de domenii ale lucrării pastorale care includ predicarea, teologia pastorală și consilierea biblică. În plus, acest curs accentuează cunoașterea in profunzime a limbilor originale (Ebraică, greaca). Va fi oferit cu începere din 2024.

MASTER OF DIVINITY (M. Div.) - este cursul cel mai complex la nivelul de masterat in teologie și presupune pe lângă o excelenta in predicare și în cunoașterea teologiei creștine și o capacitate de exegetare in limbile originale,. Cursul conține elemente de exegeza și sintaxă greaca și ebraica, precum și aspecte aprofundate ale teologiei/istoriei creștinismului, precum și o echipare adecvata pentru a ajuta cursantul să facă  față provocărilor unice ale slujirii pastorale. Va fi oferit cu începere din 2025.